background

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Mierzwicki świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego. Pomoc prawna obejmuje porady prawne, opiniowanie, opracowywanie umów i dokumentacji prawnej, pomoc w procesie negocjacji, zastępstwo procesowe a także pełną reprezentację w toku prowadzonych spraw.

Właścicielem Kancelarii jest radca prawny Tomasz Mierzwicki, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Audytu i kontroli wewnętrznej (Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu) oraz Wyceny nieruchomości (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu). Aplikację radcowską odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-3354. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego. W trakcie swojej wieloletniej praktyki jako prawnik zajmował się między innymi zagadnieniami prawa cywilnego, rzeczowego, zobowiązań, spadkowego, rodzinnego, prawa handlowego, prawa pracy, kwestiami odszkodowań oraz prawa upadłościowego (w tym jako syndyk i tymczasowy nadzorca sądowy). Doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom zarówno w bieżących sprawach prawnych jak i w sporach przed sądami.

 

Główne zasady Kancelarii.

1. Działanie w myśl zasady, iż każdy problem ma już swoje rozwiązanie. Kancelaria świadcząc swe usługi pomaga  odnaleźć najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji i dla konkretnego klienta.

2. Zasada przejrzystości. Używanie w kontaktach z klientami możliwie najbardziej jasnego i zrozumiałego dla nieprawników języka. Stosowanie przejrzystych zasad wynagradzania. Pełna informacja co do podejmowanych działań w prowadzonych sprawach.

3. Indywidualne podejście. Wieloletnie doświadczenie uczy, iż nie ma dwóch identycznych spraw.  Nawet jeżeli pozornie wydają się podobne różnią je nie tylko szczegóły ale przede wszystkim  osoby, których dotyczą. Te z kolei mogą mieć zupełnie różne cele i oczekiwania.  Ustalenie twoich celów, oczekiwań, "bolączek" jest podstawą dla dobrego prowadzenia twoich spraw.

4.  Zasada wzajemnego szacunku. Traktujemy klientów tak jak sami chcielibyśmy być traktowani.

5. Zasada poufności i lojalności. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej należy do głównych zasad etyki radców prawnych. Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Mierzwicki przywiązuje do nich szczególną wagę. W trakcie obsługi prawnej przekazywane są często poufne informacje osobiste lub biznesowe. Kancelaria wykorzysta je tylko w takim celu i  zakresie na jaki zezwolisz.