background

Przedsiębiorcy - zakres usług

Kancelaria oferuje usługi prawne dla biznesu, w szczególności polegające na:

 • reprezentacji przedsiębiorców przed sądami i organami administracji,
 • doradztwie przy zakładaniu działalności gospodarczej, powoływaniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego,
 • bieżącej obsługi prawnej,
 • analizie umów, których stroną ma być lub jest przedsiębiorca,
 • przygotowywaniu gotowych rozwiązań w związku ze zmianami prawnymi,
 • doradztwie w zakresie ochrony danych osobowych (GIODO)
 • analizie i doradztwie w zakresie tzw. klauzul niedozwolonych (UOKiK),
 • doradztwie w zakresie prawa pracy, w tym przygotowywania dokumentacji z zakresu prawa pracy oraz reprezentacji w sporach pracodawca - pracownik,
 • windykacji i dochodzeniu należności,
 • pomocy w likwidacji i kończeniu działalności gospodarczej,
 • reprezentacji w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Ze względu na ciągle zmieniające się przepisy, a nierzadko także ich niedopracowanie, działalność biznesowa obarczona jest w Polsce znacznym ryzykiem prawnym.  Najczęściej podmioty działające na rynku nie posiadają wystarczającej ilości czasu by odnaleźć się w skomplikowanym gąszczu regulacji prawnych. W efekcie nieznajomość aktualnych przepisów może prowadzić do realnych strat finansowych, pogorszenia pozycji na rynku a nawet koniczności likwidacji działalności.  Zdarza się także, iż przedsiębiorcy muszą niespodziewanie dochodzić lub bronić swoich praw przed sądem, a brak znajomości reguł procesowych może im to utrudnić lub wręcz uniemożliwić. We wszystkich tych sytuacjach ryzyko prawne ulega znacznemu zmniejszeniu, gdy biznes korzysta z obsługi prawnej.