background

Przedsiębiorcy - zakres usług

Kancelaria oferuje usługi prawne dla biznesu, w szczególności polegające na:

  • reprezentacji przedsiębiorców przed sądami i organami administracji,
  • doradztwie przy zakładaniu działalności gospodarczej, powoływaniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego,
  • bieżącej obsługi prawnej,
  • analizie umów, których stroną ma być lub jest przedsiębiorca,
  • przygotowywaniu gotowych rozwiązań w związku ze zmianami prawnymi,
  • windykacji i dochodzeniu należności,
  • pomocy w likwidacji i kończeniu działalności gospodarczej,
  • reprezentacji w postępowaniu upadłościowym.

Ze względu na ciągle zmieniające się przepisy, a nierzadko także ich niedopracowanie, działalność biznesowa obarczona jest w Polsce znacznym ryzykiem prawnym.  Najczęściej podmioty działające na rynku nie posiadają wystarczającej ilości czasu by odnaleźć się w skomplikowanym gąszczu regulacji prawnych. W efekcie nieznajomość aktualnych przepisów może prowadzić do realnych strat finansowych, pogorszenia pozycji na rynku a nawet koniczności likwidacji działalności.  Zdarza się także, iż przedsiębiorcy muszą niespodziewanie dochodzić lub bronić swoich praw przed sądem, a brak znajomości reguł procesowych może im to utrudnić lub wręcz uniemożliwić. We wszystkich tych sytuacjach ryzyko prawne ulega znacznemu zmniejszeniu, gdy biznes korzysta z obsługi prawnej.