background

Odszkodowania - zakres usług

Kancelaria udziela pomocy prawnej związanej z dochodzeniem odszkodowań w sprawach:

  • szkód na osobie (wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, wypadki w życiu codziennym),
  • szkód na rzeczach (pojazdach firmowych i prywatnych, urządzeniach, maszynach),
  • szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta.

Prowadzi także sprawy związane z regulacją spraw dotyczących sieci energetycznych na nieruchomościach, w tym uregulowania stanu prawnego oraz dochodzenia wynagrodzenia  za bezumowne korzystnie z nieruchomości.