background

Prawo spadkowe - zakres usług

 Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego. Dotyczy to w szczególności doradztwa w następujących sprawach:

  • Dziedziczenia ustawowego i testamentowego,
  • Sporządzania testamentów , powoływania spadkobierców, umieszczania zapisów i poleceń,
  • Dotyczących niegodności dziedziczenia , wydziedziczenia,  ważności testamentu,
  • Wykonywania testamentów i zarządzania masą spadkową,
  • Dotyczących stwierdzenia nabycia spadku,
  • Dotyczących działu spadku,
  • Dochodzenia roszczeń związanych z zachowkiem,
  • Związanych z odpowiedzialnością za długi spadkowe.

Prawo spadkowe reguluje kwestie związane z cywilnymi skutkami śmierci człowieka. W naturalny sposób najczęściej myślimy o nim gdy opłakujemy utratę najbliższych.  Warto jednakże mieć świadomość, iż śmierć dotknie każdego z nas. Jeżeli posiadamy majątek np. w postaci mieszkania, domu, samochodów, kosztowności, działającego przedsiębiorstwa lub papierów wartościowych wskazane jest wcześniejsze przemyślenie co stanie się z nimi po naszej śmierci. Czy majątek ten trafi do właściwych osób, czy też jego podział będzie przypadkiem, który zapoczątkuje koniec dobrych relacji w rodzinie.  Dotyczy to każdego z nas i to niezależnie od wieku, gdyż współczesny świat pisze wiele różnych, czasami dramatycznych scenariuszy. Prawo spadkowe rozwijające się już od czasów starożytnych wypracowało wiele skutecznych regulacji dobrze zabezpieczających  interesy majątkowe zmarłego i jego następców. Naprawdę warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalnego prawnika.