background

Prawo Upadłościowe - zakres usług

Kancelaria udziela osobom fizycznym i przedsiębiorcom pomocy prawnej z zakresu prawa upadłościowwgo, w szczególności dotyczącej:

  • oceny aktualnej sytuacji klienta - dłużnika pod kątem szans na faktyczne oddłużenie,
  • omówienia czym jest upadłość, jak przebiega, na co należy zwrócić uwagę, jaki może być jej ostateczny efekt,
  • opracowywania wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • doradztwa w trakcie trwającego postępowania upadłościowego,
  • zgłaszania wierzytelności,
  • reprezentowania dłużnika lub wierzyciela przed sądem upadłościowym,
  • kontaktów z syndykiem.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w tematyce prawa upadłościowego przedsiębiorców jaki i osób fizycznych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.