background

Prawo zobowiązań - zakres usług

Kancelaria świadczy usługi prawne dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców polegające na:

  • analizie umów cywilnoprawnych pod kątem ich zgodności z prawem i  interesami klientów,
  • opracowywaniu nowych umów o charakterze cywilnoprawnym,
  • doradztwu w zakresie wprowadzania modyfikacji do umów już istniejących,
  • wsparciu w procesie negocjacji,
  • dochodzeniu roszczeń wynikających z zawartych umów,
  • obronie przed nieuzasadnionymi roszczeniami.

Każdego dnia, niemal nie zdając sobie z tego sprawy, zawieramy dziesiątki umów cywilnoprawnych. Najczęściej są to ustne umowy w drobnych bieżących sprawach życia codziennego dotyczące zakupu produktów spożywczych, paliwa, przejazdu komunikacją miejską, pociągiem czy autostradą, zakupu biletów do kina, butów czy ubrań itp. W sprawach tych najczęściej nie potrzebujemy pomocy, przynajmniej wtedy, gdy usługa czy rzecz, którą otrzymujemy w zamian spełnia nasze oczekiwania.

Istnieją jednak sytuacje, w których przed zawarciem umowy należy skonsultować się z profesjonalnym prawnikiem. W szczególności zalecane jest to przed podpisaniem umów o roboty budowlane, deweloperskich, sprzedaży nieruchomości, leasingowych, umów menadżerskich, umów pożyczkowych i kredytowych, umów o wykonanie usług specjalistycznych. Dotyczy to także wszelkich umów:

  • powodujących powstanie znacznych obciążeń finansowych,
  • skutkujących związaniem się z obcą osobą lub podmiotem na długi okres czasu,
  • w których nie jest pewne kiedy i czy na pewno druga strona się z niej wywiąże,
  • sporządzonych w sposób skomplikowany, niejasny lub niejednoznaczny.

Analiza umowy przez radcę prawnego, wskazanie jej słabych punktów i zaproponowanie zmian pozwoli zabezpieczyć się przed niekorzystnymi i bolesnymi skutkami zwarcia takiej umowy. 

Kontakt z prawnikiem jest korzystny także w sytuacjach, gdy druga stona nie wywiązuje się prawidłowo z zawartej umowy lub wręcz nie wykonuje jej w ogóle, a także gdy okaże się, iż zawarliśmy umowę korzystną tylko dla drugiej strony.