background

Odszkodowania

Odszkodowania - zakres usług

Kancelaria udziela pomocy prawnej związanej z dochodzeniem odszkodowań w sprawach: szkód na osobie (wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, wypadki w życiu codziennym), szkód na rzeczach (pojazdach firmowych i prywatnych, urządzeniach, maszynach), szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta. Prowadzi także sprawy związane z regulacją spraw dotyc... więcej >