background

Spadki i prawo spadkowe

Prawo spadkowe - zakres usług

 Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego. Dotyczy to w szczególności doradztwa w następujących sprawach: Dziedziczenia ustawowego i testamentowego, Sporządzania testamentów , powoływania spadkobierców, umieszczania zapisów i poleceń, Dotyczących niegodności dziedziczenia , wydziedziczenia,  ważności testamentu, W... więcej >

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe

Przepisy prawa spadkowego rozróżniają dwa sposoby powołania do spadku tj. z ustawy  albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe (z ustawy) ma miejsce wówczas, gdy spadkodawca nie pozostawił ważnego testamentu lub też gdy jedyna osoba wskazana w testamencie (ewentualnie wszystkie jeżeli jest ich więcej) nie chce lub nie może być spadkobiercą. Wówczas... więcej >

Testamenty - rodzaje

Prawo spadkowe reguluje kilka rodzajów form testamentów. Testamenty dzielimy na tzw. zwykłe oraz szczególne. Te pierwsze są najbardziej powszechne, sporządzenie tych drugich jest możliwe tylko w specyficznych i wyjątkowych okolicznościach. Do testamentów zwykłych zliczamy: Testament własnoręczny (zwany też holograficznym) - najpowszechniejszy i zar... więcej >

Zachowek

Kwestia zachowku pojawia się najczęściej tam gdzie spadkodawca sporządzając testament pominął osoby najbliższe mu w sensie prawnym lub też przeznaczył dla nich niewielką część swego majątku. Zachowek bowiem to roszczenie pieniężne o wypłatę pewnej części wartości spadku jaki przypadłby uprawnionej osobie, gdyby dziedziczyła według ustawy. Osobami u... więcej >

Wydziedziczenie i niegodność dziedziczenia

Z uwagi na mylone często kwestie wydziedziczenia i niegodności dziedziczenia, które są zupełnie niezależnymi instytucjami prawa spadkowego warto zapoznać się z poniższymi wprawdzie podstawowymi lecz przydatnymi informacjami. Wydziedziczenie Wydziedziczenie jest oświadczeniem woli spadkodawcy zawartym w testamencie, które służy pozbawieniu prawa do... więcej >

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Śmierć spadkodawcy i otwarcie spadku nie powoduje automatycznego nabycia spadku przez spadkobierców. Zdarza się bowiem tak, iż majątek pozostawiony przez spadkobiercę, pozornie dużej wartości obarczony jest znacznymi długami lub takiego rodzaju obciążeniami, którym ewentualny spadkobierca lub spadkobiercy nie chcą lub po prostu nie mogą sprostać. Z... więcej >