background

Spadki i prawo spadkowe

Prawo spadkowe - zakres usług

 Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego. Dotyczy to w szczególności doradztwa w następujących sprawach: Dziedziczenia ustawowego i testamentowego, Sporządzania testamentów , powoływania spadkobierców, umieszczania zapisów i poleceń, Dotyczących niegodności dziedziczenia , wydziedziczenia,  ważności testamentu, W... więcej >

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe

Przepisy prawa spadkowego rozróżniają dwa sposoby powołania do spadku tj. z ustawy  albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe (z ustawy) ma miejsce wówczas, gdy spadkodawca nie pozostawił ważnego testamentu lub też gdy jedyna osoba wskazana w testamencie (ewentualnie wszystkie jeżeli jest ich więcej) nie chce lub nie może być spadkobiercą. Wówczas... więcej >

Testamenty - rodzaje

Prawo spadkowe reguluje kilka rodzajów form testamentów. Testamenty dzielimy na tzw. zwykłe oraz szczególne. Te pierwsze są najbardziej powszechne, sporządzenie tych drugich jest możliwe tylko w specyficznych i wyjątkowych okolicznościach. Do testamentów zwykłych zliczamy: Testament własnoręczny (zwany też holograficznym) - najpowszechniejszy i zar... więcej >

Zachowek

Kwestia zachowku pojawia się najczęściej tam gdzie spadkodawca sporządzając testament pominął osoby najbliższe mu w sensie prawnym lub też przeznaczył dla nich niewielką część swego majątku. Zachowek bowiem to roszczenie pieniężne o wypłatę pewnej części wartości spadku jaki przypadłby uprawnionej osobie, gdyby dziedziczyła według ustawy. Osobami u... więcej >

Wydziedziczenie i niegodność dziedziczenia

Z uwagi na mylone często kwestie wydziedziczenia i niegodności dziedziczenia, które są zupełnie niezależnymi instytucjami prawa spadkowego warto zapoznać się z poniższymi wprawdzie podstawowymi lecz przydatnymi informacjami. Wydziedziczenie Wydziedziczenie jest oświadczeniem woli spadkodawcy zawartym w testamencie, które służy pozbawieniu prawa do... więcej >