background

Usługi prawne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy - zakres usług

Kancelaria oferuje usługi prawne dla biznesu, w szczególności polegające na: reprezentacji przedsiębiorców przed sądami i organami administracji, doradztwie przy zakładaniu działalności gospodarczej, powoływaniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego, bieżącej obsługi prawnej, analizie umów, których stroną ma być lub jest przedsiębiorca, przygo... więcej >

Zakładanie i przekształcanie działalności gospodarczej

Zakładanie i wybór formy prowadzenia działaności Prawo przewiduje wiele form prowadzenia działalności gospodarczej.  Począwszy od jednoosobowej działalności gospodarczej, poprzez spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego, a skończywszy na spółkach kapitałowych.  Każda z nich posiada pewne unikalne cechy, które mogą okazać się dla danego przed... więcej >

Ochrona danych osobowych

U podstaw ochrony danych osobowych leży zapisane w Konstytucji RP prawo do ochrony życia prywatnego. Każdy ma więc prawo do decydowania jakie informacje o swojej osobie chce ujawnić oraz które z nich mogą być przetwarzane. Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych szerzej regulują przede wszystkim ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie d... więcej >

Klauzule niedozwolone - umowy, regulaminy

Problematyka niedozwolonych postanowień umownych (zwanych także klauzulami abuzywnymi) dotyczy umów zawieranych z udziałem konsumentów. Zainteresowani nią powinni być więc zarówno sami konsumenci jak też wszystkie podmioty oferujące im swoje usługi czy produkty. Klauzule niedozwolone to przede wszystkim takie zapisy w umowie, które nie zostały indy... więcej >

Prawo upadłościowe i naprawcze

Z prawem upadłościowym i naprawczym przedsiębiorcy stykają się najczęściej w następujących  sytuacjach: Gdy zadłużony przedsiębiorca wie, że nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań, a jednocześnie chce:     dalej prowadzić działalność po redukcji długów, a jedynym wyjściem okazuje się zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości z opcją układu,... więcej >